Kim jest Sponsor w marketingu sieciowym?

Sponsor  w marketingu sieciowym jest to osoba, która zaprasza cię do określonego projektu czy programu partnerskiego w marketingu sieciowym. Osoba ta, ma obowiązek wówczas wprowadzić cię do biznesu, pomóc  w pierwszych twoich krokach  i docelowo wspierać cię, dopóki nie nabierzesz wiatru w żagle.

 

Kim jest sponsor w marketingu sieciowym

To odróżnia typowy tradycyjny biznes od biznesu sieciowego, gdzie w tym ostatnim tworzy się społeczność ludzi wzajemnie sobie pomagających.

Kim jest Sponsor w marketingu sieciowym

Kim jest sponsor w marketingu sieciowym?

W tradycyjnym biznesie pracodawca niekoniecznie jest zainteresowany rozwojem, dodatkowymi płatnymi szkoleniami, podwyższaniem pensji swoim pracownikom.

Na etacie twojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi  zazwyczaj nie zależy na twoich osiągnięciach, bo może być w pozycji zagrożonej, z  wizją zajęcia mu stanowiska, które od lat zajmuje. Nie zawsze tak jest, ale w większości przypadków tak bywa.

W marketingu sieciowym jest zupełnie odwrotnie. Osoba zapraszająca czyli Sponsor chce, żebyś osiągnął jak najlepsze wyniki w firmie, do której zostałeś rekrutowany i  jak najwięcej zarabiał. Dlaczego? Dlatego, że im więcej ty będziesz zarabiał, to tym więcej będzie zarabiał Twój Sponsor. Jest to system naczyń powiązanych.

→ Jak ważny jest wybór sponsora?

Jest bardzo ważny. Niezmiernie istotny jest kontakt z tą osobą. Po co? Po to , aby wprowadziła cię w meandra marketingu sieciowego, pokazała drogę, cel i środki, jakich użyć, aby ten cel osiągnąć. Tylko od ciebie będzie zależeć czy zechcesz je wykorzystać i jak je wykorzystasz w celu osiągnięcia sukcesu.

Kim jest sponsor w marketingu sieciowym?

Obecnie na rynku jest  pełno ogólnodostępnej wiedzy z zakresu marketingu sieciowego; audiobooki, video materiały, opracowania pdf, książki czy seminaria i warsztaty. Korzystając również z tej wiedzy i wiedzy Twojego sponsora jesteś w stanie zostać Sponsorem dla osoby, którą ty osobiście zaprosisz do swojego biznesu.

Zdarzają się przypadki, kiedy  Sponsor pozostawia osobę bez żadnego wsparcia i tak pozostawione osoby, albo idą dalej, albo są rozczarowane. Te ostatnie następnie psują opinie w branży MLM czy marketingu sieciowego ponieważ nic nie osiągnęły i są rozczarowane.

!Nie mylić Sponsora w marketingu od sponsora np. w sporcie, organizacjach charytatywnych, kulturalnych itp.!

Podsumowując, kim jest Sponsor w marketingu sieciowym? To osoba, której ufasz, masz z nią kontakt. Przed wszystkim powinna to być osoba, która daje ci wsparcie i niezbędną wiedzę do działania.

 

Kim jest sponsor w marketingu internetowym?